Waternewton

Oil, 12 x 12 inches.

Waternewton
Waternewton

Oil, 12 x 12 inches.